VVO Home

Hoe kiest u de juiste zorgverzekeraar?

Wat wordt door de basisverzekering vergoed?
Orthodontie wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Om voor een vergoeding van een zorgverzekeraar in aanmerking te komen, moet er een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Aanvullende verzekeringen
Iedere zorgverzekeraar heeft één of meer aanvullende verzekeringen waar de vergoeding van de kosten van orthodontische behandelingen in zit. Er bestaan grote verschillen in wat er vergoed wordt per polis. Meestal gaat het om een vast maximumbedrag per behandeling, bij andere polissen gaat het om een percentage van de kosten en enkele zorgverzekeraars vergoeden alles. Vaak is er een leeftijdsgrens, meestal van 18 jaar. Wij raden u aan altijd vooraf goed te informeren bij uw verzekeraar of deze de kosten van de behandeling vergoedt.

Gemiddelde kosten orthodontische behandeling
Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de € 1.500 en de € 3.000,-- en speelt zich af in twee à drie verzekeringsjaren. Bij de berekening die u maakt kunt u dus het beste uitgaan van drie verzekeringsjaren waarin de premie wordt betaald en van kosten die niet gelijkelijk over de jaren verdeeld zijn. Het kan dus zijn dat u in het eerste jaar bijvoorbeeld € 250,-- betaalt, in het tweede jaar € 1.500,-- en in het derde jaar de rest. Dit ligt aan het tariefsysteem dat door de minister wordt vastgesteld. 

Waar moet u op letten voordat de behandeling begint?

 • Is er een maximumbedrag wat vergoed wordt en zo ja, hoe hoog is dat bedrag
  Als er een maximumbedrag is, dan is een bedrag boven de € 2.000,-- een redelijk bedrag. Let op dat er géén maximumbedrag per jaar is, dit komt ongunstig uit.
 • Hoe hoog is het percentage wat vergoed wordt
  Een vergoeding van 75% is een redelijk percentage.
 • Worden alle codes vergoed
  Deze informatie is soms moeilijk te vinden, maar staat in de polisvoorwaarden, die meestal in een PDF-bestand op de website van de verzekeraar staan.
 • Zijn er aannamerestricties of wachttijden? Er zijn inmiddels wat verzekeraars die 1 of zelfs 2 jaar wachttijd als voorwaarde stellen.
 • Neem een eventuele collectieve korting mee in uw berekening
  Kijk ook naar andere vergoedingen uit de aanvullende verzekering.
 • Is er een leeftijdsgrens
  De meeste verzekeraars hanteren een leeftijd tot 18 jaar, sommige tot 22 jaar en een enkele hanteert helemaal geen leeftijdsgrens. Het vergoedingenoverzicht op onderstaande website maakt een onderscheid tussen orthodontie bij kinderen en bij volwassenen.

Op www.vergelijkmondzorg.nl en www.gezondkindergebit.nl kunt u zien welke zorgverzekeraar de beste dekking biedt voor de beugelbehandeling van u of uw kind(eren).

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) staat niet in voor de juistheid of actualiteit van bovenstaande informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Voor voorwaarden en aanspraken dient u altijd de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij te raadplegen.www.orthodontist.nl