VVO Home

Wijzigingen Zorgverzekeringen Orthodontie 2013 ten opzichte van 2012

Dit overzicht wordt aangepast aan de actualiteit.

Download Overzicht ziektekostenverzekeringen 2013

 1. AEVITAE
  Er is een nieuwe aanvullende verzekering bijgekomen: super Vip. Deze verzekering vergoedt tot 18 jaar volledig en na 18 jaar tot maximaal 500 euro.

 2. AGIS (Achmea)
  De jongerenverzekering T@ke 2 en T@ke 3 vergoedt geen orthodontie meer voor verzekerden tot en met 17 jaar. Nog wel voor verzekerden vanaf 18 jaar.

 3. AMERSFOORTSE
  De leeftijd van de polis "Jongeren" is gewijzigd van 'tot 18 jaar' in 'van 18-22 jaar'.

 4. ANDER ZORG
  Nieuw in het overzicht.

 5. AVERO (Achmea)
  Geen wijzigingen.

 6. CZ
  Geen wijzigingen.

 7. DE FRIESLAND (Achmea)
  De AV Standaard kent tot 22 jaar géén vergoeding meer voor orthodontie. Wel geldt er een overgangsregeling: verzekerden die vóór 1 januari 2013 met de behandeling zijn gestart, blijven zolang de behandeling duurt recht houden op een vergoeding van maximaal € 1250,-- voor de gehele verzekeringsduur.

  De aanvullende verzekering AV Gezin bestaat niet meer.

 8. DELTA LLOYD
  Geen wijzigingen.

 9. DITZO
  Nieuw in het overzicht.

 10. DSW
  Geen wijzigingen.

 11. FBTO
  Geen wijzigingen.

 12. IAK
  Deze verzekeringsmaatschappij heeft zogenaamde toppings ingevoerd. Verzekerde kan bij AV "Compleet" zelf de hoogte van de vergoeding voor orthodontie bepalen.

 13. INTERPOLIS (Achmea)
  Geen wijzigingen.

 14. IZA
  Nieuw in het overzicht.

 15. KIEMER
  Nieuw in het overzicht.

 16. KRUIDVAT
  Biedt geen zorgverzekering meer aan.

 17. LANCYR
  Geen wijzigingen.

 18. MENZIS
  Tandverzorgd2: vergoedt geen orthodontie meer; was in 2012 maximaal € 2.000,--.

  Tandverzorgd3: vergoedt 100% bij gecontracteerde zorgaanbieders + vijf jaar garantie op het resultaat. Voor de vergoeding van orthodontie geldt vanaf 2013 een wachttijd van een jaar voor alle nieuwe verzekerden. Was u in 2012 niet bij Menzis verzekerd maar had u een vergelijkbaar pakket bij een andere zorgverzekeraar, dan geldt de wachttijd niet. Kijk bij de polisvoorwaarden om welke andere zorgverzekeraars en pakketten het gaat.

 19. OHRA
  Een aantal Aanvullende Verzekeringen die in 2012 een vergoeding hadden voor orthodontie is geschrapt: Compleet; Zelfverzekerd Compact; Zelfverzekerd Compleet en Zelfverzekerd Tandarts Compleet.

 20. ONVZ
  Geen wijzigingen.

 21. OZF (Achmea)
  Geen wijzigingen.

 22. PNO-ZORG
  Nieuw in het overzicht.

 23. PRO LIFE
  Geen wijzingen.

 24. STAD HOLLAND
  Geen wijzigingen.

 25. UNIVÉ / VGZ
  In het Jong Pakket wordt orthodontie "tot 22 jaar" ook vergoed tot € 350,--.

 26. ZEKUR
  Nieuw in het overzicht.

 27. ZILVEREN KRUIS
  Geen wijzigingen.

 28. ZORG EN ZEKERHEID
  Vanaf 18 jaar
  GeZZin Compact: het maximumbedrag is verhoogd van € 150,-- naar € 250,--.
  Top, GeZZin en Plus: het maximumbedrag is verhoogd van € 460,-- naar € 500,--.
  Master: het maximumbedrag is verhoogd van € 460,-- naar € 500,--

  Tot 18 jaar (alleen als de behandeling in 2012 is gestart)
  GeZZin Compact: voorheen geen vergoeding, nu een vergoeding van 100% tot maximaal € 1.000,--.


www.orthodontist.nl