VVO Home

Bijzondere behandelingen

Orthodontische behandelingen kunnen worden afgestemd op andere tandheelkundige of chirurgische behandelingen. Vaak werkt de orthodontist nauw met tandartsen samen. Zo kan het gewenst zijn om het gebit ten behoeve van tandheelkundige voorzieningen (zoals kronen, bruggen en implantaten) orthodontisch te corrigeren. Dit wordt gedaan om tanden of kiezen waarop een brug wordt gemaakt in een betere stand te zetten. Ook bij het maken van tandkleurige restauraties of kronen op voortanden kan het soms gewenst zijn om tanden eerst met een beugel beter op de plaats te zetten.

Voor de etsbrug     Na de etsbrug

De orthodontist werkt ook vaak met kaakchirurgen samen. Een veelvoorkomende behandeling is de orthodontische voorbehandeling ten behoeve van een chirurgische kaakcorrectie (osteotomie) door de kaakchirurg. Hierbij zet de orthodontist eerst het gebit met beugels recht. Daarna corrigeert de kaakchirurg de stand van de kaken door middel van een kaakoperatie. De orthodontist en kaakchirurg werken ook nauw samen bij de behandeling van tanden en kiezen die niet doorkomen. De kaakchirurg zorgt er dan voor dat deze tanden en kiezen worden vrijgelegd en eventueel worden voorzien van een bracket en een staaldraad. Daarna kan de orthodontist deze tand of kies met beugels in de rij zetten. Er zijn nog diverse andere behandelingen waarbij orthodontisten en kaakchirurgen samenwerken.

Orthodontisten zijn tevens betrokken bij de behandeling van patiënten met schisis. Schisis is een aangeboren afwijking waarbij er een spleet loopt in de bovenlip, bovenkaak en/of gehemelte. De afwijking wordt doorgaans door een team van specialisten behandeld. De volgende specialisten kunnen onder meer deel uitmaken van een schisisteam: kaakchirurg, kinderarts, KNO-arts, logopedist, orthodontist, plastisch chirurg, psycholoog (of maatschappelijk werker) en tandarts-prothetist. Soms wordt er door de orthodontist al direct na de geboorte een plastic plaatje gemaakt om de spleet in het gehemelte af te sluiten. De orthodontist begeleidt de verdere kaakgroei en de gebitsontwikkeling van de schisispatiënt. In overleg met het schisisteam corrigeert hij de stand van het gebit en de kaken met behulp van beugels.
De behandelingen zijn vaak gecompliceerd en van lange duur.

Verder kunnen orthodontisten deel uitmaken van werkgroepen die zich bezighouden met de behandeling van kaakgewrichtsproblemen. In deze werkgroepen zitten ook vaak fysiotherapeuten, kaakchirurgen, psychologen en tandarts-prothetisten. De orthodontist corrigeert met beugels de stand van het gebit. Het gebit past daardoor bij kauwen en bijten beter op elkaar. Zo kan het kaakgewricht beter functioneren. Ook wordt abnormale slijtage van het gebit tegengegaan.

Tegenwoordig zijn er ook orthodontisten die zich bezighouden met de behandeling van snurken en obstructieve slaapapneu. Snurken wordt veroorzaakt door een beperkte luchtpassage achter in de mondholte. Soms wordt de luchtpassage tijdens de slaap zelfs helemaal afgesloten en is er sprake van een tijdelijke ademstilstand. Men spreekt dan van obstructieve slaapapneu. Deze ongezonde situatie leidt onder meer tot extreme vermoeidheid overdag. Ook kunnen er hart- en vaataandoeningen optreden. Er zijn diverse methoden om snurken en obstructieve slaapapneu tegen te gaan. De orthodontist kan een uitneembare beugel maken die de onderkaak 's nachts naar voren houdt. De luchtpassage wordt daardoor verbeterd. De behandeling van deze patiënten gebeurt meestal in nauwe samenwerking met longartsen en KNO-artsen.

Meer weten over samenwerking tussen orthodontist en tandarts?
Meer weten over strippen en recontoureren?
Meer weten over samenwerking orthodontist en parodontoloog?
Meer weten over samenwerking orthodontist en kaakchirurg?
Meer weten over samenwerking tussen orthodontist en andere behandelaars?www.orthodontist.nl