VVO Home
Behandeling

Risico’s en complicaties

Een orthodontische behandeling is, zoals iedere medische behandeling, niet geheel vrij van risico’s. Gelukkig komen er in de orthodontie niet vaak complicaties voor, en als ze alvoorkomen dan zijn de gevolgen veelal gering.

In het begin van de behandeling moet je aan een beugel wennen. De tanden zijn dan vaak gevoelig. Sommige beugels drukken tegen de kaak, tong of wangen. Meestal nemen de klachten na een paar dagen af. De meeste patiënten zijn na één tot twee weken goed aan de beugel gewend. Na het bijstellen tijdens controlebezoeken, krijg je weer wat last van de beugel.

Als de mondhygiëne niet optimaal is, kunnen vlekjes, gaatjes of andere beschadigingen aan het glazuur ontstaan en kan het tandvlees lokaal wat terugtrekken. Incidenteel kunnen kaakgewrichtsklachten ontstaan, die pijn in het gewricht, hoofd- of oorpijn veroorzaken. Deze klachten kunnen ook zonder orthodontie ontstaan. Klachten aan het kaakgewricht moet je aan de orthodontist melden.

Orthodontische behandeling kan verkorting van de wortels tot gevolg hebben. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Het wel-niet-wel dragen van apparatuur bevordert wortelverkorting evenals nagelbijten en duimzuigen gedurende de behandeling. Wortelverkorting stopt bij beëindiging van de behandeling. Daarnaast kan de zenuw in een tand afsterven en kan de tand verkleuren. Voor zover bekend hangt dit vrijwel altijd samen met een eerder doorgemaakt trauma.www.orthodontist.nl