VVO Home

Samenwerking orthodontist en parodontoloog

Samenwerking paradontoloog Het parodontium
Het tand-kaakstelsel bestaat uit kaakbot met tanden en kiezen. Tussen het bot en de wortel van de tand of kies bevindt zich weefsel dat het parodontale ligament wordt genoemd (zie afb. 1). Het is een soort vlies dat de wortel van een gebitselement omvat. In dit vlies zitten talloze vezeltjes, die zorgen voor een soort schokbrekereffect tijdens het kauwen.

Verder worden het kaakbot en de tandhals (de overgang tussen tandkroon en tandwortel) door het tandvlees omgeven. Dit tandvlees vervult een belangrijke functie als bescherming tegen micro-organismen. De weefsels die een gebitselement omgeven worden het parodontium (parodontaal weefsel) genoemd.

Samenwerking paradontoloog Afb. 1. Doorsnede door ondersnijtand en parodontium.

1.Tandhals
2.Tandwortel
3.Tandvlees
4.Kaakbot
5.Parodontale ligament

De parodontoloog
Een parodontoloog (officieel: tandarts-parodontoloog) wordt ingeschakeld als er problemen met het parodontium zijn. Parodontologen zijn tandartsen die zich uitsluitend bezighouden met problemen van het parodontium. De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) regelt de erkenning van parodontologen in Nederland. Meestal gaat het bij problemen met het parodontium om acute of chronische ontstekingen, die leiden tot een verzwakking van het parodontium. Wanneer deze problemen al langer bestaan kan het tandvlees rondom de tanden verdwijnen; zelfs het bot rondom een tand kan verdwijnen. Herstel van verdwenen bot en tandvlees is nagenoeg onmogelijk. Ook transplantatie van weefsel heeft een geringe kans van slagen. De parodontoloog is meestal in staat het proces van afbraak tot staan te brengen en het resterende weefsel weer gezond te maken. Daar is meestal ook de hulp van mondhygiënistes bij nodig. Vaak worden er bovendien antibiotica gebruikt. En soms is er een tandvleesoperatie nodig om al het weefsel weer gezond te krijgen.

Consequenties voor de orthodontist
Het verlies van parodontaal weefsel betekent ook een verminderde steun voor de gebitselementen. Het gevolg is dat gebitselementen spontaan kunnen verplaatsen, migreren of uitwaaieren (zie afb. 2). Wanneer op volwassen leeftijd tanden en kiezen in vrij korte tijd van plaats veranderen is er meestal sprake van een parodontaal probleem. Eerst zal dit probleem aangepakt moeten worden voordat de orthodontist de gebitselementen weer naar hun oorspronkelijke plek kan verplaatsen. Dit soort behandelingen voert de orthodontist gewoonlijk in samenwerking met de parodontoloog uit.

Samenwerking paradontoloog
Afb. 2. Uitgewaaierd gebit als gevolg van verlies van parodontaal steunweefsel.

Terug naar bijzondere behandelingenwww.orthodontist.nl