VVO Home

Samenwerking orthodontist en tandarts

Samenwerking tandarts

Esthetische problemen
Wanneer u niet tevreden bent over hoe uw gebit er uit ziet en u wilt er wat aan laten veranderen, dan kunt u dit met de tandarts bespreken. In dat geval spreken we van een probleem met de esthetiek van het gebit. Met andere woorden: de tanden zien er niet mooi uit.

Wanneer het de kleur van de tanden betreft, zoals een vlek(je) of een verkleurde vulling, dan kan de tandarts een ‘witte vulling’ maken of de verkeurde vulling vervangen. Bij donkere verkleuringen kan de tandarts tanden vaak een tintje lichter maken door ze te bleken

Een andere manier is om door de tandarts een dun laagje witte composiet (kunststof) op verkleurde tanden aan te laten brengen. De fraaiste methode is om dunne porseleinen schildjes of ‘veneers’ aan te brengen, een soort witte kunstnagels, die op de tanden worden vastgelijmd. Ook een lichte onregelmatige stand van één of meer gebitselementen is op deze manier vaak heel goed te camoufleren. Als tanden scheef afgesleten zijn of wanneer er een stuk van een tand is afgebroken, dan kan de tandarts dit meestal met composiet weer herstellen.

Bij een ernstige onregelmatige stand van het gebit zal eerst een orthodontische behandeling moeten plaatsvinden. Nadat het gebit is rechtgezet kan de tandarts eventuele vorm- of kleurafwijkingen van afzonderlijke tanden behandelen.

Prothetische voorzieningen
Als er tanden of kiezen ontbreken kan de tandarts de openingen waar de gebitselementen afwezig zijn met kunsttanden opvullen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen, zoals bruggen en implantaten. Dergelijke tandheelkundige kunststukjes worden prothetische voorzieningen genoemd. Soms kan de tandarts een prothetische voorziening niet goed maken, bijvoorbeeld omdat er te weinig ruimte voor een kunsttand is. Ook kan het zijn dat de gebitselementen waar een brug aan moet worden bevestigd (‘pijlerelementen’) scheef staan. Door de kauwkrachten kunnen deze elementen nog schever gaan staan, waardoor de brug los kan raken.

De orthodontist kan in dergelijke gevallen de tanden en kiezen met beugels zodanig verplaatsen dat de tandarts de prothetische voorziening wel goed kan maken. Een dergelijke behandeling wordt een preprothetische orthodontische behandeling genoemd. In de afbeelding is van boven naar beneden te zien hoe een scheve kies met een beugel wordt opgericht, zodat er een brug kan worden gemaakt.

Scheve kies

Conditie gebit en mondhygiëne
Het is voor een orthodontische behandeling een vereiste dat het gebit, tandvlees en kaakbot in een zo goed mogelijke conditie verkeren en dat de mondhygiëne optimaal is. Indien dit niet het geval is kan het soms gewenst zijn dat de orthodontist de hulp van de tandarts of een parodontoloog inroept om deze zaken te verbeteren. Ook mondhygiënisten kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de kwaliteit van het gebit, tandvlees, kaakbot en de mondhygiëne te optimaliseren.

Terug naar bijzondere behandelingen


www.orthodontist.nl