VVO Home

Bespreken behandelplan

Als de orthodontist aan de hand van alle verkregen informatie een goed beeld heeft van de patiënt, de gebitsafwijking en zijn wensen, dan zal er een gezamenlijk gesprek plaatsvinden. In dat gesprek legt de orthodontist uit wat er precies aan de hand is en met welke beugel(s) hij de tanden en kaken wil gaan corrigeren.

De orthodontist geeft uitleg over de wenselijkheid van de behandeling en vertelt ook wat er gebeurt als u niet overgaat tot behandeling. Bovendien geeft hij inzicht in de duur van de behandeling, de kosten en de eventuele alternatieven.

Als er een ingrijpende behandeling wordt voorgesteld, kunt u met een gerust hart om bedenktijd vragen. U kunt dan thuis nog eens over het behandelingsvoorstel nadenken. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een second opinion te vragen bij een andere orthodontist.

Wanneer de orthodontist en de patiënt het eens zijn over de voorgestelde orthodontische behandeling, dan worden er afspraken gemaakt om de beugel te maken.

Terug


www.orthodontist.nl