VVO Home

Gebitsmodellen

Voor het maken van gebitsmodellen maakt de orthodontist afdrukken van uw tanden en kiezen (’happen’). Met behulp van deze afdrukken wordt vervolgens door het orthodontische laboratorium een model van gips of een digitaal model van het gebit gemaakt. Hierop kan de orthodontist metingen verrichten om bijvoorbeeld te berekenen of er voldoende ruimte is voor alle tanden en kiezen in de mond.

De orthodontist bestudeert de modellen zorgvuldig (modelanalyse). Deze analyse start met het meten van de grootte van uw tanden en kiezen. Daarna onderzoekt de orthodontist welke tanden en kiezen scheef staan en hoe de stand van het ondergebit ten opzichte van het bovengebit is.

Terug


www.orthodontist.nl