VVO Home

Voor de behandeling

Tijdens het eerste bezoek zal een orthodontist het gebit en het gezicht goed bekijken en aandachtig luisteren naar de wensen van de patiënt.

Beugelbehandeling

De beugelbehandeling bestaat uit twee fasen. In de eerste worden de tanden en/of kaken gecorrigeerd door (het plaatsen van) een beugel. De tweede fase is de retentiefase.

Behandelingsduur

Meestal duurt de actieve beugelbehandeling twee tot drie jaar. Soms is echter ook een veel kortere behandelingsduur mogelijk. Daarna volgt een retentieperiode van minstens één jaar.

Bijzondere behandelingen

Orthodontische behandelingen kunnen worden afgestemd op andere tandheelkundige of chirurgische behandelingen.


www.orthodontist.nl