VVO Home

Kwaliteit orthodontisten Nederland voortreffelijk

In diverse onderzoeken is aangetoond dat het kwaliteitsniveau van orthodontische zorg in Nederland hoog is. In vergelijkende onderzoeken wordt zelfs gesproken over voortreffelijke kwaliteit.

Kwaliteitseisen

Elke vijf jaar moet een medisch specialist, dus ook een orthodontist, geherregi-
streerd worden. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet een orthodon-
tist aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Kwaliteitskeurmerk

U weet dat u kiest voor kwaliteit! Alleen orthodontisten die voldoen aan de landelijk geldende, door de NVvO opgestelde kwaliteitseisen, mogen het kwaliteitskeurmerk voeren.

Voor een beugel ga je naar de specialist

Orthodontisten houden zich bezig met de behandeling van problemen met de stand van kaken en tanden.


www.orthodontist.nl