VVO Home

Historische ontwikkeling van het specialisme orthodontie in Nederland

Na 1945
Vóór de Tweede Wereldoorlog vond de overheid het tandheelkundig onderwijs niet echt belangrijk. Gelukkig veranderde dat na de oorlog. De overheid gaf toen de aanzet tot het verlenen van de academische status aan de tandheelkunde en stimuleerde daarmee het tandheelkundig onderwijs.

1953
In dit voor de orthodontie belangrijke jaar, erkende de overheid orthodontie als specialisme en konden tandartsen zich, na een vierjarige universitaire vervolgopleiding, als orthodontist in het specialistenregister inschrijven.

1968 – 1985
In deze periode kwam het specialisme tot bloei en men vergaarde meer kennis op medisch en technisch gebied. Zo vervingen nikkeltitanium draadjes de roestvrijstalen draadjes en werd, op grote schaal, de etstechniek (een techniek om op tanden te kunnen plakken) toegepast die de behandelefficiency verhoogde.

1980 - 1990
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig dreigde de gezondheidszorg onbetaalbaar te worden en zette de overheid het mes in de uitgaven. Een van de gevolgen was dat de tarieven van de orthodontisten fors werden verlaagd.

1990
Begin jaren negentig sneed de overheid nog eens in de kosten van de gezondheidszorg en haalde vrijwel alle orthodontie uit de basisgezondheidszorg. Maar orthodontie was en is sterk in de samenleving verankerd en mede daardoor wordt een behandeling vergoed via de aanvullende verzekering.
   

   

   

   

   


www.orthodontist.nl