VVO Home

Taken & activiteiten

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten is een belangrijke informatiebron voor haar leden. Zo organiseert zij twee keer per jaar een wetenschappelijke vergadering. Het doel van deze bijeenkomst is nascholing van de leden.

Kwaliteitssytemen
De NVvO controleert de verplichte kwaliteitssystemen. Zo worden NVvO-leden elke vijf jaar door een commissie van collega-orthodontisten gevisiteerd. De vereniging registreert ook de uren die een orthodontist aan na- en bijscholing heeft gevolgd.

Gouden Beugel
Een jaarlijks terugkerende activiteit is de uitreiking van de Gouden Beugel. Dit is de prijs voor het beste, door kinderen opgestelde en ingediende werkstuk over orthodontie. Een werkstuk kan bestaan uit een spreekbeurt, opstel of een andere presentatie die kinderen op school hebben gehouden.


www.orthodontist.nl