VVO Home

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit orthodontisten die door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Bestuur NVvO

Mw. drs. L. Veldhuijzen van Zanten, voorzitter
Mw. drs. M.L. Koning, secretaris
Drs. S.C. Boxum, penningmeester
Dr. S. Henneman, lid
Mw. drs. M.A. Borsje, lid

Het secretariaat is ondergebracht bij:
Margriet Tiemersma
Simon Vestdijkstraat 67
3842 LK Harderwijk
e-mail: info@orthodontist.nlwww.orthodontist.nl