VVO Home

Leden

Wie in Nederland als orthodontist werkzaam wil zijn, dient in het BIG-register te zijn ingeschreven. Alle leden hebben een RTS (Registratie Tandheelkundige Specialismen) erkende specialisatie orthodontie voltooid en voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen voor herregistratie van tandartsspecialisten. Deze wettelijke eisen bestaan uit verplichte nascholing, deelname aan visitatie en verplichte praktijkvoering in de orthodontie.

In Nederland opgeleide orthodontisten hebben na hun tandartsstudie een vierjarige fulltime specialistenopleiding aan de universiteit afgerond. Zij houden zich uitsluitend bezig met orthodontie. Zij doen geen algemeen tandheelkundige behandelingen meer (zoals het maken van vullingen e.d.).

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten heeft momenteel 271 leden en 41 aspirantleden.

Ereleden
Leden die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de orthodontie in Nederland worden voorgedragen voor het erelidmaatschap. De Vereniging kent vier ereleden, te weten:

  • Prof. C. Booij
  • Prof. dr. F.P.G.M. van der Linden
  • Prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman
  • Drs. J. Weil

Hoogleraren
Aan de universiteiten van Groningen, Nijmegen en Amsterdam kunnen tandartsen die de zesjarige tandartsenopleiding hebben afgerond, de vierjarige vervolgopleiding tot orthodontist volgen. Onderstaande hoogleraren zijn aan de respectievelijke universiteiten verbonden:

  • Groningen: prof. dr. Y. Ren
  • Nijmegen: prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman
  • Amsterdam: prof. dr. A. Zentner

Zoek een lid van de NVvO bij u in de regio.


www.orthodontist.nl