VVO Home
VVO

Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)

In ons land is orthodontie in 1953 erkend als specialisme. In 1962 is de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten opgericht. Om de kwaliteit van het vak orthodontie te waarborgen, moet een NVvO-lid aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het doel van de vereniging is:
1. het bevorderen van een goede opleiding tot orthodontist;
2. het bevorderen van een goede uitoefening van het specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie (orthodontie);
3. het behartigen van de wetenschappelijke en maatschappelijke belangen van haar leden.www.orthodontist.nl