Go to content
Patiënten Professionals
NVvO
Foto tandarts die in mond kijkt

Registratie orthodontist

Orthodontist inschrijven

Tandarts-specialisten moeten zich inschrijven in het specialistenregister orthodontie (DMO)of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).De inschrijving in het specialistenregister geeft u het recht de wettelijk erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als orthodontist of kaakchirurg bekend te maken.Alleen met deze inschrijving kunt u als specialist werkzaam zijn en overeenkomsten sluiten met zorgverzekeraars of zorginstellingen.

Foto tandarts die in mond kijkt

Eisen voor de eerste inschrijving

De eisen die worden gesteld aan de (eerste) inschrijving in het specialistenregister orthodontie(DMO) of kaakchirurgie (MKA) na voltooiing van de betreffende opleiding in Nederland liggen vast in de Regeling Specialismen Tandheelkunde en de onderliggende besluiten. Deze besluiten zijn te lezen in het Besluit MKA en Besluit DMO.

Vervolgstappen

Zodra u beschikt over de eindverklaring, D-formulier of voltooiingsverklaring, stuurt u deze naar de RTS.De RTS zal uw inschrijving in het opleidingsregister daarop beëindigen en vervolgens kunt u, bij voorkeur per e-mail, een verzoek indienen bij de RTS om te worden ingeschreven in het betreffende specialistenregister.

Foto tandenborstel en stokers met aligners

Contactgegevens registratie
orthodontist

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)


t.a.v. afdeling registratie
Postbus 20053

3502 LB UTRECHT
Tel. 030 – 282 3905

E-mail: rts.registratie@knmt.nl

Duur ingang en inschrijving

Aanvraag na afgifte opleidingstitel:
Binnen 3 maanden

Ingang en duur van de inschrijving

De inschrijving gaat in op de dag volgend op de einddatum van uw opleiding. De registratie is geldig voor de de duur van vijf jaar.

Dit geldt alleen als er aan onderstaande voorwaarden voldaan is.

Onderliggende voorwaarden
  • De aanvraag is binnen 3 maanden na afgifte van de opleidingstitel bij de RTS ingediend.


  • De RTS oordeelt dat de aanvraag aan de overige eisen voor registratie voldoet.

Aanvraag na afgifte opleidingstitel:
Binnen 5 jaar

Ingang en duur van de inschrijving

In deze gevallen bepaalt de RTS de ingangsdatum van de registratie. Daarnaast is er ook sprake van registratie voor beperkte duur.

Dit geldt alleen als er aan onderstaande voorwaarden voldaan is.

Onderliggende voorwaarden
  • De aanvraag is meer dan 3 maanden, maar binnen 5 jaar na afgifte van de opleidingstitel bij de RTS ingediend.


  • De RTS oordeelt dat de aanvraag aan de overige eisen voor registratie voldoet.

Foto tandenborstel en stokers met aligners

Aanvraag na afgifte opleidingstitel:
Overige gevallen

Indien de aanvraag meer dan vijf jaar na afgifte van de opleidingstitel wordt ingediend, gelden aanvullende eisen.

Belangrijke informatie

Registratie met terugwerkende kracht is niet mogelijk!

Waar ben je naar op zoek?

Begin met typen om te zoeken naar content.