Go to content
Patiënten Professionals
NVvO
Mannen met stetoskoop kijken naar OPT, niet ortho 2

Herregistratie

Elke 5 jaar verlengen

Registratie in het specialistenregister is beperkt tot maximaal vijf jaar, dient u zich daarom periodiek te herregistreren. Om in aanmerking te komen voor herregistratie moet u aan bepaalde eisen ten aanzien van deskundigheidsbevordering door bijscholing, klinische visitatie en een urenverklaring.

Waarom?

Zolang u in Nederland uw beroep als orthodontist wilt uitoefenen, dient u ingeschreven te staan in het specialistenregister orthodontie (DMO) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Handige informatie

Deskundigheids-bevordering

Voldoende deelname aan door de NVvO geaccrediteerde bijeenkomsten en scholingen.

Certificering

Deelname aan het certificeringstraject voor het behalen van het branchecertificaat van de NVvO. Als orthodontist dient u in een gecertificeerde praktijk werkzaam te zijn.

Urenverklaring

Voldoende en regelmatige uitoefening van het specialisme door middel van een of meerdere werkgeversverklaring(en).


Hieronder vindt u de verklaring van werkzaamheden zoals deze meegestuurd moet worden met daarop de toelichting wie erbevoegd is de verklaring te tekenen.

Klinische visitatie

Deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de NVvO.
Via onderstaande knop downloadt u het Visitatiereglement van de NVvO.

Kosten verbonden aan herregistratie

Aan de herregistratie in het specialistenregister zijn kosten verbonden.Hiernaast vindt u de eisen voor herregistratie. Deze zijn opgesteld door het College Tandheelkundige Specialismen (CTS), goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid en worden uitgevoerd door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Verzoek tot herregistratie indienen

Voordat uw inschrijving vervalt en nadat u aan alle eisen hebt voldaan, dient u een verzoek tot herregistratie in bij de RTS (rts.herregistratie@knmt.nl)De (her)inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar, daarna vervalt de inschrijving automatisch.

Waar ben je naar op zoek?

Begin met typen om te zoeken naar content.