Go to content
Patiënten Professionals
NVvO

Onze oprichting

Keurmerk NVvO sticker

Oorsprong

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten is de wetenschappelijke vereniging van orthodontisten. De NVvO zorgt ervoor dat de wetenschap voor jou als patiënt vertaald wordt naar de praktijk. Het doel is om een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening van orthodontisten te bevorderen.

Foto tandenborstel en stokers met aligners

De eerste orthodontist

In 1947 krijgt tandheelkunde in Nederland een academische status en in 1953 wordt orthodontie als eerste tandheelkundig specialisme erkend. Op verschillende plaatsen in het land komen specialistenopleidingen. In eerste instantie duurde deze opleiding twee jaar, maar na invoering van de vierjarige specialisatie gaan ook de andere opleidingen over op een vierjarige opleiding. In Utrecht promoveert Jan van Hillegondsberg in 1959 als eerste officiële orthodontist. De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten wordt in 1963 opgericht. Deze heet dan Nederlandse Vereniging van Specialisten in de Dento-Maxillaire Orthopaedie (afgekort: DMO).

De oprichting van de DMO

In de tijd van de DMO werd er in Nederland uitsluitend met uitneembare beugels gewerkt. De vastzittende beugels, die meer lijken op wat wij tegenwoordig kennen, worden begin jaren ‘60 ingevoerd. Dit door de Groningse hoogleraar Kees Booy met de destijds populaire Begg-techniek. Opvolgend aan deze techniek introduceerde Van der Linden de edgewise techniek van Angle. Vanaf de jaren ‘80 worden steeds vaker straight-wire brackets van Andrews en navolgers gebruikt. Het type beugels verandert steeds meer in de richting van de moderne beugel.

fotomodel jongen lachend met beugel

Samenwerking met de orthodontist

Rond de jaren ‘90 wordt er steeds meer samengewerkt door orthodontisten en zorgverleners. Er is steeds meer oog voor multidisciplinaire behandelingen, waarbij ook andere aandoeningen worden aangepakt in combinatie met een beugel.

koploper in orthodontie

Koploper in orthodontie

Als het om orthodontisten gaat is Nederland één van de koplopers. De opleidingen leveren hooggekwalificeerde orthodontisten af voorzien van alle benodigde kennis en kunde. Deze vorm van zorg is in Nederland heel toegankelijk en betaalbaar. Voor jou als patiënt is dit gunstig en zeker vergeleken met een behandeling elders in Europa of Amerika.

DMO werd NVvO

Waar de vereniging begon met de naam DMO is het in 2013 veranderd naar het huidige NVvO (Nederlandse Vereniging van Orthodontisten). Tussentijds heeft de stichting ook de naam VvO (Vereniging van Orthodontisten) gekend.

De NVvO heeft zich in de afgelopen 60 jaar ontwikkeld tot een actieve wetenschappelijke beroepsvereniging die de Nederlandse opleidingen en hun onderzoek een warm hart toedraagt en waar mogelijk ondersteunt.

Waar ben je naar op zoek?

Begin met typen om te zoeken naar content.